Flotsam vs Jetsam

Flotsam vs Jetsam

Flotsam dan jetsam adalah serpihan laut yang terdapat di lautan dunia. Perbezaan antara jetsam dan flotsam berkaitan dengan sama ada serpihan itu dilemparkan ke laut secara sengaja atau secara tidak sengaja dibuang ke laut. Mereka sebelum ini diberi kepentingan berasingan berdasarkan makna bahari tertentu dengan akibat undang-undang

Lebih