KB vs MB

KB dan kB merujuk kepada kilobyte - satu unit maklumat atau penyimpanan komputer sama dengan 1, 024 bait (210) atau 1, 000 bait (103), bergantung pada konteks.

MB merujuk kepada megabyte - satu unit maklumat atau simpanan komputer sama dengan 1, 048, 576 bait (220) atau 1, 000, 000 bait (106), bergantung kepada konteks. A megabyte mempunyai kira-kira 1, 000 (atau 1, 024 tepat) kilobyte.

Carta perbandingan

KB berbanding carta perbandingan MB
KB MB
Berdiri untukKilobyteMegabyte

Perbezaan antara kB dan kb, MB dan Mb

kb adalah kilobit dan kB adalah kilobyte. Walaupun MB adalah megabyte, Mb merujuk kepada Megabits. 1 byte mempunyai 8 bit. Saiz fail biasanya dinyatakan dalam KB dan MB manakala kb dan Mb sering digunakan untuk menyatakan kelajuan pemindahan data (seperti penghala wayarles 54 Mbps atau kelajuan sambungan 3G atau 4G).

Semua unit jumlah maklumat

Sedikit adalah unit maklumat terkecil. Ia sama ada 0 atau 1. Satu byte adalah unit terkecil seterusnya, dan sama dengan 8 bit. Semua unit maklumat yang lain diperoleh daripada bit dan bait, dan mewakili sejumlah bit (atau bait).

Setiap unit mengandungi awalan dan akhiran. Akhiran menandakan sama ada unit mewakili bit atau bait; awalan ini menunjukkan berapa banyak bit / bait yang disampaikan. Terdapat dua jenis awalan:

 • Kilo-, mega-, giga-, tera-, peta-: ini adalah awalan yang paling banyak digunakan. Mereka menandakan agregasi dalam unit 1, 000.
  • Kilo- ialah 10001
  • Mega- ialah 10002 iaitu 1 juta
  • Giga- adalah 10003 iaitu, 1 bilion
  • Tera adalah 10004 iaitu, 1 trilion
  • Peta- adalah 10005 iaitu, 1 quadrillion
 • Kibi-, mebi-, gibi-, tebi-, pebi-: awalan ini menunjukkan agregasi dalam unit 1024. Sejak pengkomputeran menggunakan sistem binari, jumlah untuk unit penyimpanan selalu berkuasa 2.1024 adalah 210.
  • Kibi- 10241
  • Mebi- 10242
  • Gibi adalah 10243
  • Tebi- 10244
  • Pebi- 10245

Memohon corak ini kita dapat melihatnya

UnitAsasKuasaNilai
Kilobit (Kb atau kb)100011000 bit
Megabit (Mb)1000210002 bit; atau 1000 kilobit
Gigabit (Gb)1000310003 bit; atau 1000 megabit
Terabit (Tb)1000410004 bit; atau 1000 gigabit
Kilobyte (KB atau kB)100011000 bait
Megabyte (MB)1000210002 bait; atau 1000 kilobytes
Gigabyte (GB)1000310003 bait; atau 1000 megabait
Terabyte (TB)1000410004 bait; atau 1000 gigabait
Kibibyte (KiB)102411024 bait
Mebibyte (MiB)1024210242 bait; atau 1024 kibibit
Gibibyte (GiB)1024310243 bait; atau 1024 mebibytes
Tebibyte (TiB)1024410244 bait; atau 1024 gibibytes

Kbps vs Mbps dan Unit Kadar Data Lain

Unit kadar data diwakili sebagai maklumat sesaat. Sebagai contoh, Kilobits sesaat menggunakan simbol kbps, kbit / s atau kb / s; Kilobytes sesaat ditulis sebagai kB / s dan Mbps bermaksud Megabit sesaat .

Notasi berikut konvensyen ini:

 • Gunakan huruf kecil b untuk bit dan huruf besar B untuk bait. misalnya MB / s adalah megabyte sesaat dan Mbps adalah megabit sesaat.
 • K bermaksud kilo dan boleh digunakan dalam kes atas atau bawah. M bermaksud mega, G untuk giga, T untuk tera. Jadi 1 Gbps adalah 1 gigabit sesaat. Unit-unit ini diagregatkan dalam gandaan 1000.
 • Ki bermaksud kibi, jadi KiB / s adalah kibibit sesaat sementara Kib / s atau Kibit / s adalah kibibit sesaat. Begitu juga Mi adalah Mebi, Gi for Gibi, dan Ti for Tebi. Unit-unit ini diagregatkan dalam kuasa 2, khususnya 210.
SimbolNamabit per saat
bit / sbit per saat1
B / sbait sesaat8
kbit / skilobit sesaat1, 000
Kibit / skibibit sesaat1, 024
kB / skilobyte sesaat8, 000
KiB / skibibyte sesaat8, 192
Mbit / smegabit sesaat1, 000, 000
Mibit / smebibit sesaat1, 048, 576
MB / smegabyte sesaat8, 000, 000
MiB / smebibyte sesaat8388608
Gbit / sgigabit sesaat1, 000, 000, 000
Gibit / sgibibit sesaat1, 073, 741, 824
GB / sgigabait sesaat8, 000, 000, 000
GiB / sgibibyte sesaat8, 589, 934, 592
Tbit / sterabit sesaat1, 000, 000, 000, 000
Tibit / stebibit sesaat1, 099, 511, 627, 776
TB / sterabyte sesaat8, 000, 000, 000, 000
TiB / stebibyte sesaat8, 796, 093, 022, 208

Artikel Berkaitan