Hari Peringatan vs Veteran Hari

Hari Peringatan vs Veteran Hari

Di Amerika Syarikat, Hari Memorial dan Hari Veteran adalah cuti persekutuan tahunan yang digunakan untuk memperingati kehidupan askar dan orang lain yang berkhidmat di angkatan bersenjata. Hari Peringatan memperingati orang-orang lelaki dan wanita yang meninggal dunia di Angkatan Bersenjata Amerika Syarikat, sementara Hari Veteran menghormati semua orang yang pernah berkhidmat di Angkatan Bersenjata Amerika Syarikat, bukan sahaja mereka yang telah berlalu

Lebih